03-238 20 02secretariaat@vlaandereneuropa.eu

Conferenties en congressen

Home / Conferenties en congressen
De Beweging Vlaanderen-Europa vzw ontwikkelde of ondersteunde in het recente verleden de realisatie van een aantal conferenties en congressen rond thema’s die haar aanbelangen.

Conferenties en congressen per jaar

Congres over Vlaamse publieksdiplomatie op 8 oktober 2022. Tijdens een symposium dat we op 8 oktober 2022 in het Vlaams Parlement organiseerden in aan aanwezigheid van een aantal vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, hadden deze organisaties een uitgebreid debat met als thema publieksdiplomatie. Dit debat diende als vervolg en actualisering van een eerder symposium over hetzelfde thema dat plaatsvond op als op 5 mei 2009.

Lees meer

Op weg naar 2030. Welke toekomstvisie op migratie en integratie voor Vlaanderen en de Lage Landen? in het kader van de Toekomstverkenningen Richard Celis

Lees meer

Conferentie Op weg naar 2020. Welk ondernemend Vlaanderen willen we?
in het kader van de Toekomstverkenningen Richard Celis

Lees meer

Conferentie “Op weg naar 2020. Welk sociaal beleid voor en door Vlaanderen?”
in het kader van de Toekomstverkenningen Richard Celis

Lees meer

Conferentie “De Nederlandse cultuur en taal in een zich integrerend Europa”
openingsconferentie Toekomstverkenningen Richard Celis

Lees meer

Het belang van symbolen
Symposium op 8 oktober 2011 in het Vlaams Parlement

Beter Engels? Beter Nederlands?
Symposium over de taalregeling in het hoger onderwijs

13 maart 2010, U.Antwerpen

De Beweging Vlaanderen-Europa vzw was mede-initiatiefnemer van het symposium met als thema “Beter Engels? Beter Nederlands?” op 13 maart 2010  over de taalregeling in het Hoger Onderwijs

Enerzijds winnen de pleidooien veld om aan de universiteiten en hogescholen een verruiming van de taalregeling voor de  opleidingen bachelor en master tot stand te laten komen. Anderzijds meent een behoorlijk groot aantal verenigingen in Vlaanderen en Nederland dat het in 2003 moeizaam verworven evenwicht tussen de handhaving van het Nederlands als onderwijstaal in het hoger onderwijs en het streven  naar internationalisering niet verstoord mag worden ten nadele van het gebruik van het Nederlands als onderwijstaal aan universiteiten en hogescholen.

Onder voorzitterschap van An De Moor kwamen volgende vragen aan de orde op het symposium:
– Wat is de wetenschappelijke invalshoek om doceren in een andere taal dan het Nederlands te bepleiten?
– Welke argumenten hanteren de voorstanders  van verruiming van de taalregeling?
– Welke argumenten worden daartegenover geplaatst om de bestaande taalregeling juist te handhaven?
-Kunnen er verbeteringen worden voorzien aan de taalregeling?
– Hoe kijken de ondernemingen aan tegen deze problematiek?
– Wat denken de studenten zelf over de onderwijstaal in hun lessen?

Sprekers waren

dr. Diana Vinke (onderwijsdeskundige Technische Universiteit Eindhoven)
prof. dr. Marc Cogen
(Rechtenfaculteit RU-Gent)
prof.
Frank Fleerackers (Rechtenfaculteit HUB en voorzitter VVA)
mevr. Hakima El Meziane (Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen)
prof. em. dr. Jozef Devreese (Theoretische fysica Universiteit Antwerpen)

Programma

Cv’s sprekers

Inleiding Filip Devlieghere

Uiteenzetting Diana Vinke

Uiteenzetting Hakima El Meziane

Uiteenzetting Jozef Devreese

VLIR nota taalregeling hoger onderwijs

memorandum

Elke Vlaming een ambassadeur voor Vlaanderen?
symposium over Vlaams publieksdiplomatie

5 mei 2009 Lessius Hogeschool Antwerpen

Experten op het vlak van diplomatie en journalistiek debatteerden op dinsdag 5 mei in de Antwerpse Lessius Hogeschool over de internationale identiteit en beeldvorming van Vlaanderen en de rol die de Vlaamse burger daarin kan spelen. De bijeenkomst vond plaats op initiatief van de Beweging Vlaanderen-Europa vzw en heeft de ambitie om vanuit de referaten, het debat en de interactie met het publiek een aantal voorstellen op de tafel te brengen voor de beleidsnota 2009-2014 van de toekomstige Vlaamse minister voor buitenlands beleid in de nieuwe Vlaamse regering.

David Criekemans (van de UAntwerpen) ging dieper in op de mogelijkheden van publieksdiplomatie voor regio’s met wetgevende bevoegdheid zoals Vlaanderen.
Ellen Huijgh (die verbonden is aan het gerenommeerde Clingendael Instituut)  lichtte de publieksdiplomatie van Quebec  toe als inspiratiebron voor Vlaanderen.

Daarna modereerde Chris Michel een debat met Axel Buyse, Vlaams Vertegenwoordiger bij de EU, dr. Dirk Rochtus van de Lessius Hogeschool,
Walter Thiebaut, voorzitter Vlamingen in de Wereld, en Michaël Stabenow, journalist Frankfurter Allgemeine Zeitung.

An De Moor van de Beweging Vlaanderen-Europa vzw zat het symposium voor
en formuleerde slotbeschouwingen.

Het symposium werd georganiseerd door de Beweging Vlaanderen-Europa
met medewerking van:
Marnixring Internationale Serviceclub
Vereniging van Vlaamse Academici
Vlamingen in de Wereld

Tekst David Criekemans
Tekst Ellen Huijgh
Inleiding An De Moor
Conclusies An De Moor
Rapportering debat

Artikel Doorbraak An De Moor

Memorandum publieksdiplomatie

Toelichting en bespreking memorandum
Publieksdiplomatie in het Vlaams Parlement

Welke Vlaamse cultuurpolitiek voor het volgende decennium?
De huidige en de vorige Vlaamse ministers van Cultuur in samenspraak
Symposium, 1 maart 2007, Vlaams Parlement Brussel
De toekomst van de Benelux en de positie van Vlaanderen en Nederland
in het nieuwe Europa
Symposium, 11 november 2006, Provinciehuis Antwerpen

“11 juliliedjes”: 11 Nederlandstalige liedjes van jong Vlaams talent
Uitgave CD ter gelegenheid van 11 juli, 2006

Naar een grensverleggend Vlaams buitenlands beleid
Colloquium, 1 oktober 2004, U Antwerpen
Gevolgd door publicatie “Vlaanderen en zijn buitenland. Praktijken en kansen”
Jan Hendrickx,Davidsfonds Leuven, 2004
Op weg. Identiteit, solidariteit, natievorming
Congres, 9 november 2002, U Antwerpen
Gevolgd door publicatie “De Vlaamse en Europese uitdaging. Vlaming zijn nu”
J. de Groof, F. Judo & M.Storme (red), Lannoo Campus, 2003