03-238 20 02secretariaat@vlaandereneuropa.eu

Wie zijn we?

Home / Wie zijn we?

Waar zetten wij ons voor in?

De Beweging Vlaanderen Europa hanteert drie principes doorheen haar realisaties.

Open Vlaamse Identiteitsbeleving

De BVE vzw zet zich in voor een open Vlaamse identiteitsbeleving, die Vlaams zelfbewustzijn koppelt aan internationale oriëntatie en positieve interactie met andere culturen;

Wisselwerking Vlaanderen & Europa

De BVE vzw zet zich in voor projecten die de rechtstreekse wisselwerking tussen Vlaanderen en Europa als onderwerp hebben.

Internationale bekendheid Vlaanderen

De BVE vzw zet zich in voor initiatieven die een betere bekendheid en aanwezigheid van Vlaanderen in de wereld nastreven.

Hoe verwezenlijken we onze doelstellingen?

De Beweging Vlaanderen-Europa streeft ernaar om elk jaar initiatieven te ontwikkelen die onder de vorm van een congres, symposium of debat bijdragen tot hoger genoemde doelstellingen. De BVE zoekt voor de realisatie daarvan systematisch samenwerking met partnerorganisaties zoals de Marnixring, de Orde van den Prince, de Vlaamse  cultuurfondsen, het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, de Vlaamse Volksbeweging…

De Beweging Vlaanderen-Europa kent elk jaar ook Gulden Sporen voor Maatschappelijke/Culturele/Economische Uitstraling toe en zij organiseert mee de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw. Zij onderneemt eveneens actie om via de inhuldiging van gedenkplaten de herinnering aan overleden markante Vlaamse persoonlijkheden levend te houden. Deze initiatieven worden bij voorkeur ontwikkeld binnen het kader van Vlaanderen Feest!, de 11-daagse ter gelegenheid van 11 juli. De Beweging Vlaanderen-Europa is geen gesubsidieerde organisatie maar werkt met eigen middelen die in de loop van de voorbije jaren samengebracht werden.

Onze werking

De Algemene Vergadering van de vzw stippelt het beleid van de Beweging Vlaanderen-Europa uit. Ze bestaat uit een 20-tal personen die daarin ten individuele titel zetelen. De Algemene Vergadering beslist autonoom over ontslagen of aanvaarding van nieuwe leden, in overeenstemming met de statuten.
De Raad van Bestuur die de dagelijkse werking verzekert, is verkozen door en vanuit de Algemene Vergadering. Hij omvat momenteel een 10-tal personen.Naast de beide juridische beleidsorganen laat de vzw zich ook bijstaan door een ruime Raad van Advies met vertegenwoordigers uit het Vlaamse middenveld. Zij dragen o.a. bij tot een representatieve selectie van genomineerden voor de Gulden Sporen en voor de Orde van de Vlaamse Leeuw die door de Beweging worden toegekend en uitgereikt. De Beweging Vlaanderen-Europa nodigt op regelmatige basis ook bevoorrechte waarnemers en opiniemakers uit het Vlaamse middenveld uit om als denkgroep en klankbord de werking van de Beweging te inspireren en te innoveren.

Het bestuur

  • An De Moor
    An De MoorVoorzitter
  • Richard Celis
    Richard CelisEre-Voorzitter
  • Guy Leemans
    Guy LeemansAlgemeen secretaris

Onze relaties

Naast haar zusterorganisatie Vlaanderen Feest! werkt de Beweging Vlaanderen-Europa voor de realisatie van activiteiten en projecten samen met onder andere volgende verenigingen (in alfabetische volgorde):

Algemeen Nederlands Verbond

Davidsfonds

Marnixring Internationale Serviceclub

Orde van den Prince

Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen

Priester Daensfonds

Pro Flandria

Rodenbachfonds

Verbond der Vlaamse Academici

Vlaamse Actieve Senioren

Vlaams Geneeskundigenverbond

VOS-Vlaamse Vredesvereniging

vtbKultuur

VVB-Vlaamse Volksbeweging