03-238 20 02secretariaat@vlaandereneuropa.eu

Projecten

Home / Projecten

Projecten

Conferenties & Congressen
Conferenties & Congressen

De Beweging Vlaanderen-Europa vzw ontwikkelde of ondersteunde in het recente verleden de realisatie van een aantal conferenties en congressen rond thema’s die haar aanbelangen.

Lees meer

Toekomstverkenningen
Toekomst Verkenning

Een aantal vooraanstaande verenigingen sloegen in 2012 de handen in elkaar voor een nieuw vijfjarenproject. Het verkent de toekomst voor Vlaanderen en zijn samenleving in publieke conferenties op academisch niveau.

Lees meer

Uitreiking Gulden Spoor
Uitreiking Gulden Spoor

Een Gulden Spoor gaat naar personen of instanties die door hun engagement of hun prestaties een markant spoor trekken op cultureel, maatschappelijk of economisch vlak vanuit een positieve betrokkenheid op de Vlaamse samenleving.

Lees meer

Orde van de Vlaamse Leeuw
Orde van de Vlaamse Leeuw

De Beweging Vlaanderen-Europa vzw en haar zusterorganisatie, de vzw Vlaanderen-Europa, organiseren mee de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw die wordt toegekend voor verdiensten in verband met een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse Gemeenschap, prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen, acties en initiatieven met het oog op de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.

Lees meer

Gedenkplaten
Gedenkplaten Beweging Vlaanderen Europa

De Beweging Vlaanderen-Europa en haar zusterorganisatie de vzw Vlaanderen-Europa ondernemen regelmatig actie om de herinnering levend te houden aan markante Vlaamse persoonlijkheden die ons recenter of langer geleden ontvallen zijn.

Dat gebeurt met een gedenkplaat aan hetzij hun geboortehuis/woonhuis/sterfhuis hetzij aan een pand dat verweven was met hun professionele of andere bezigheden.

Lees meer

Baanbrekers
Baanbrekers

Het project ‘Baanbrekers’, dat voort vloeide uit de Grote Prijs Minister-President van Vlaanderen, concretiseert de ambitie van de Vlaamse overheid om, samen met een aantal partners, Vlaanderen internationaal nog meer op de kaart te zetten als een regio van baanbrekend vakmanschap. Het verhaal van mensen als creatieve, verbeeldingrijke en ruimdenkende makers met oog voor kwaliteit en afwerking is immers zowel een rode draad doorheen de geschiedenis van Vlaanderen als een leidraad voor onze toekomst.

Lees meer